Assessor

80 keer bekeken

Zoals je zelf hebt ervaren, is in het mbo de beroepspraktijk leidend. Als student doe je -voor zover mogelijk- daarom een deel van de examens in de echte beroepspraktijk. Je kent ze vast nog wel die mensen jouw handelingen beoordeelden...

Nu is het jouw kans! Als assessor help je de studenten bij het kunnen aantonen van hun studiesucces. Dit doe je door een proeve van bekwaamheid, observatie, simulatie af te nemen conform de geldende wet- en regelgeving en de geldende examenprocedures. Uiteraard is mboRijnland eindverantwoordelijk voor de correcte afname en de beoordeling van het examen.

Ben je werkzaam in dezelfde branche, dan kunnen de praktijkexamens in jouw (leer)bedrijf, in een (nagebootste) praktijksituatie of buiten school (simulatie) óf in een examencentrum worden afgenomen.

Wanneer kan je assessor zijn?

Belangrijk is dat je vanuit je vakinhoudelijke kennis opdrachten kunt beoordelen. De meeste assessoren hebben een al baan en worden door mboRijnland opgeroepen wanneer een assessor nodig is. Soms is het bedrijf waar je werkt bereid om jou als assessor te detacheren naar mboRijnland voor de periode dat deze als assessor nodig is, maar in de meeste situaties is de contractvorm ‘payrolling’ de beste keuze voor mboRijnland én jou als assessor.

Hoe werkt het?

Bij je registratie geef je aan dat je interesse hebt om als assessor deel te nemen. De Community Ambassadeur neemt dan contact met jou op om te beoordelen of je als assessor kunt deelnemen. Er zitten nl. specifieke eisen aan en deze zal de ambassadeur dan met je doornemen. En daarnaast bespreken jullie jouw beschikbaarheid, in welke regio/stad je inzetbaar bent en voor welk vakgebied je assessor kunt zijn.

Wanneer vanuit de opleidingen de vraag komt voor assessoren, dan geven wij jouw naam door. De teamleider/docent benadert jou en geeft uitleg over waar en wanneer. Daarna kan je beslissen of je hieraan kunt deelnemen.

Afbeeldingen

 

Contact

Bezoekadres:
Bètaplein 18
2321 KS Leiden

Postadres:
Postbus 1317
2302 BH Leiden

community@mborijnland.nl

Volg mboRijnland via

          

 

 

Community mboRijnland logo

 

 

Cookie-instellingen