Studenten gezocht voor Kenniscafé LHSC - Studentenwelzijn

24 keer bekeken 0 reacties

Thema: Studentenwelzijn. Hoe bevorderen we het positieve welzijn van studenten? Het Leiden Healthy Society Center verbindt kennis, initiatieven en vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn en stimuleert samenwerking.

Dinsdag 16 april organiseert het Leiden Healthy Society Center (LHSC) haar derde kenniscafé. Het thema is Studentenwelzijn
Tijdens het kenniscafé gaan we op een vernieuwende en interactieve manier met elkaar in gesprek om het positieve welzijn van de studenten te bevorderen. 

Wij hebben momenteel 50+ aanmeldingen voor deelname aan het kenniscafé maar er is nog ruimte. Wij zijn vooral nog op zoek naar studenten die willen meedenken tijdens deze kenniscafé. Dus kent u een student die hieraan zou willen deelnemen, stuur deze uitnodiging vooral door!

Meer informatie

Wanneer 

Dinsdag 16 april

Tijd

16:00 - 19:00 u 

Locatie

Het LEF, Stationsplein 107 - Leiden


Wat kunt u verwachten? 
Een interactieve middag met inspirerende gastspreker, Nick Bats, een ijsbrekend Lifeskills spel en een aansluitende borrel.

Voor wie
Studenten/docenten mbo/hbo/wo, instellingen en organisaties buiten het onderwijs die zich bezig houden met studentenwelzijn, zoals gemeenten en GGD.

Aanmelden
Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar lterbeek@mborijnland.nl. Aan deelname aan het Kenniscafé zijn geen kosten verbonden. We vragen van de deelnemers wel een actieve inbreng in de discussies, zodat we alle aanwezige expertise optimaal kunnen benutten.

Toelichting onderwerp
Wil je als student je optimaal ontwikkelen, dan is het belangrijk dat je goed in je vel zit. Echter, steeds meer studenten hebben moeite om alle ballen in de lucht te houden. Het studentenwelzijn staat steeds meer onder druk. Minister Dijkgraaf (onderwijs) komt daarom met een aanpak om het welzijn van studenten in het mbo, hbo en wo te versterken. Gezamenlijk met studenten en instellingen in alle sectoren van het vervolgonderwijs wilt hij werken aan het voorkomen van stress en prestatiedruk, aan de sense of belonging, de mate waarin studenten zich thuis voelen op een onderwijsinstelling en aan het vergroten van kennis en kunde bij professionals. Als het gaat om het verbeteren van het studentenwelzijn dan is samenwerking essentieel, niet alleen tussen mbo, hbo en wo, maar ook tussen instellingen en organisaties buiten het onderwijs, zoals gemeenten en de GGD. We kunnen nog zoveel hierin van elkaar leren.

 Quote Minister Dijkgraaf:

De studietijd moet een tijd zijn waarin je ontdekt wie je bent en wat je drijft. Een periode waarin je weerbaarheid en veerkracht ontwikkelt. Om je als student optimaal te kunnen ontwikkelen is het van groot belang dat je je mentaal gezond voelt. Veel onderzoeken, oa van Trimbos, ECIO en RIVM naar stress en prestatiedruk, laten zien dat die mentale gezondheid van studenten steeds meer onder druk komt te staan. En dat gaat me erg aan het hart. Ik wil dat het studentenwelzijn verbetert. Daarom neem ik samen met instellingen en studenten maatregelen om de stress en prestatiedruk te verminderen en studenten weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Pas als dat het geval is, benutten we ten volle de kracht van het onderwijs. Het onderwijs moet geen hogedrukketel zijn, maar een decompressiekamer.”

 

 

Het aanleren en/of vergroten van vaardigheden, die jongeren in staat stellen om effectief om te gaan met de sociale en morele eisen en uitdagingen in het leven van alledag, helpt hierbij.

De vijf lifeskills zijn:

  • Zelfbewustzijn
  • Zelfmanagement
  • Sociaal bewustzijn
  • Relatievaardigheden
  • Verantwoordelijke besluitvorming

 

 

Bij de hogeschool Leiden hebben ze samen met studenten het spel ‘Lifeskills’ ontwikkeld, waarbij u aan de hand van opdrachten zowel competitief aan de slag gaat als écht met elkaar in gesprek.

 


Meer informatie? Neem contact op via HealthySocietyCenter@Leiden.nl of ga naar de website

 

Afbeeldingen

0  reacties

 

Contact

Bezoekadres:
Bètaplein 18
2321 KS Leiden

Postadres:
Postbus 1317
2302 BH Leiden

community@mborijnland.nl

Volg mboRijnland via

          

 

 

Community mboRijnland logo

 

 

Cookie-instellingen