Statushouders en studenten aan de slag in de zorg!

34 keer bekeken 0 reacties

Alrijne Zorggroep, mboRijnland, VluchtelingenWerk en Gemeente Leiden gaan samenwerken in de zorg. De overeenkomst ‘Op je plek in de zorg’ houdt in dat deze maatschappelijke organisaties samenwerken om statushouders en studenten naar een baan in de gezondheidszorg te begeleiden.

Een unieke kans voor de regio Leiden om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg.

Personeelstekort in de zorg te lijf 

In Nederland en ook in de regio Leiden is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Volgens minister Helder van Volksgezondheid dreigt het personeelstekort van 56.000 mensen in 2023 op te lopen tot maar liefst 155.000 medewerkers in 2032. Dat kan tot grote problemen leiden bij kinderen, jongeren en volwassenen die zorg nodig hebben. Om die problemen te voorkomen, delen Alrijne Zorggroep en Gemeente Leiden de ambitie om statushouders, voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning, en studenten een leer-, woon- en werktraject in de zorg aan te bieden.

Daarnaast werken mboRijnland en VluchtelingenWerk mee om het leer-, woon- en werktraject vorm te geven. Het project heeft twee doelen: 1) bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg in de regio Leiden en 2) statushouders laten inburgeren in de Nederlandse maatschappij door de taal te leren en een actief burger te worden en waar nodig te huisvesten.

“Deze samenwerking is een win-win-win-situatie”, vertelt wethouder Julius Terpstra van de Gemeente Leiden. “Het werkt voor zorgbehoevenden, voor statushouders, voor studenten en voor de Leidse samenleving als geheel! Prachtig om statushouders en studenten een combinatie te kunnen aanbieden van wonen, werken en leren. En dat tegelijkertijd.”

Ook Ivo van der Klei van Alrijne Zorggroep is enthousiast: “We willen er samen met andere verpleegzorginstellingen in de regio voor zorgen dat in 2026 minimaal 50% van de deelnemende statushouders en studenten een opleiding heeft afgerond richting zorg. Dat is minimaal mbo-niveau 1 of 2 met een focus op verpleeghuiszorg. Deze statushouders en studenten hebben daardoor een baangarantie voor minimaal 24 uur per week in de zorg. Alrijne Zorggroep hoopt dat veel studenten en statushouders ook na hun opleiding in de regio willen blijven wonen en werken, zodat het tekort aan zorgmedewerkers wordt verkleind.”

Loopbaanperspectief vergroten

Judith Geraedts, onderwijsdirecteur College Start-Up, voegt hieraan toe: “Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om het loopbaanperspectief van studenten te vergroten. Met deze samenwerking kunnen we bijdragen om statushouders en studenten een leer-, woon- en werktraject te bieden in de zorg. Dat is geweldig!”

Ruimte voor 105 wooneenheden

Het gebouw is al verbouwd om in eerste instantie de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk te maken. In 2023 begint het traject om gefaseerd wooneenheden in te zetten voor alleenstaanden; studenten en statushouders die een opleiding (gaan) volgen voor een zorg(gerelateerd)beroep in de regio en werkende jongeren.

Wat betekent dit voor regio Leiden?

Er wordt een aanpak ontwikkeld, waarbij sprake is van een combinatie wonen & inburgeren en leren & werken in de zorg. De ambitie is om Leiden te positioneren als dé opleidingsregio voor de sector Zorg en Welzijn voor studenten en statushouders. We zien kansen om de hele regio rondom Leiden hierbij te betrekken.

Afbeeldingen

 

Contact

Bezoekadres:
Bètaplein 18
2321 KS Leiden

Postadres:
Postbus 1317
2302 BH Leiden

community@mborijnland.nl

Volg mboRijnland via

          

 

 

Community mboRijnland logo

 

 

Cookie-instellingen